سطوح کاربری

 

۵۰,۰۰۰٫۰۰€

۱ جلسه  

برگزاری کلاس بصورت خصوصی

محتواهای کاربردی

رفع اشکال

 ۱ جلسه

هفتگی

  • تعداد دوره ها: ۰

۹۰,۰۰۰٫۰۰€

۲ جلسه  

برگزاری کلاس بصورت خصوصی

محتواهای کاربردی

رفع اشکال

 ۲ جلسه

هفتگی

  • تعداد دوره ها: ۰

۱۴۰,۰۰۰٫۰۰€

۴ جلسه  

برگزاری کلاس بصورت خصوصی

محتواهای کاربردی

رفع اشکال

 ۴ جلسه

هفتگی

  • تعداد دوره ها: ۰

 

لطفا قبل از رزرو کلاس جهت هماهنگی زمان کلاس ها با ما تماس بگیرید.