خودآموز

جدید
دوره آموزش مکالمات روزمره زبان انگلیسی
آموزش مکالمه >
20 جلسه
150000ریال
جدید
این دوره منتخبی از مهمترین مکالمات روزمره زبان انگلیسی در قالب دروس کوتاه ۲ تا ۳ دقیقه ای است که به زبان آموز کمک خواهد نمود تا جملات، عبارات و لغا...
intermediate
سخنرانی ها 5
20 جلسه
افزودن به لیست دلخواه
150000ریال