آموزش واژگان

آموزش واژگان >
4
4 (6)
250000ریال
معصومه نعمتی
4
4 (6)
این دوره آموزشی مناسب سطح های A1 - A2 مطابق سطح بندی آموزشی زبان آموزان زبان انگلیسی شورای آموزشی اروپا می باشد. در این دوره که براساس کتاب vocabul...
beginner
سخنرانی ها 23
20 جلسه آموزشی
افزودن به لیست دلخواه
250000ریال