دوره ها

دوره های آنلاین >
250000ریال
توضیحات دوره آموزشی این دوره آموزشی مناسب سطح های A1 – A2 مطابق سطح بندی آموزشی زبان آموزان زبان انگلیسی شورای آموزشی اروپا می باشد. در این دوره که...
intermediate
افزودن به لیست دلخواه
250000ریال
جدید
دوره آموزش مکالمات روزمره زبان انگلیسی
آموزش مکالمه >
20 جلسه
150000ریال
جدید
این دوره منتخبی از مهمترین مکالمات روزمره زبان انگلیسی در قالب دروس کوتاه ۲ تا ۳ دقیقه ای است که به زبان آموز کمک خواهد نمود تا جملات، عبارات و لغا...
intermediate
سخنرانی ها 5
20 جلسه
افزودن به لیست دلخواه
150000ریال
آموزش واژگان >
4
4 (6)
250000ریال
معصومه نعمتی
4
4 (6)
این دوره آموزشی مناسب سطح های A1 - A2 مطابق سطح بندی آموزشی زبان آموزان زبان انگلیسی شورای آموزشی اروپا می باشد. در این دوره که براساس کتاب vocabul...
beginner
سخنرانی ها 23
20 جلسه آموزشی
افزودن به لیست دلخواه
250000ریال
4
4 (6)
intermediate
سخنرانی ها 48
10 ساعت
افزودن به لیست دلخواه
550000ریال