مدرسین

معصومه نعمتی

مدرس و مترجم زبان

من در رشته مترجمی زبان انگلیسی در سال 93 فارغ التحصیل شدم. اکنون در مقاطع مختلف تحصیلی و رده های مختلف سنی آموزش می دهم.

علیرضا امیری

مدرس و مترجم زبان

من علیرضا امیری هستم و دارای مدرک کارشناسی رسمی مترجمی زبان انگلیسی در زمینه ترجمه و اموزش زبان های انگلیسی، آلمانی و اسپانیایی تدریس و ترجمه میکنم.